Základní škola, která dává smysl

ZŠ Carolina v Karlových Varech je součástí „Škola můj projekt“ – škol s unikátní vzdělávací koncepcí, které poskytují nejen kvalitní formální vzdělávání, ale především připravují děti na rychle se měnící prostředí moderního světa. 

Individuální přístup

Každý je jedinečný a proto k němu tak i přistupujeme. Individuální přístup umožňuje každému dítěti plně rozvinout své silné stránky a talenty. To zahrnuje respekt k jeho osobnosti, odlišnostem, stylu učení, smysluplnou zpětnou vazbu a sebehodnocení.

Na vztazích záleží

Budujeme vztahy na základě vzájemného respektu mezi žáky i učiteli. Vytváříme bezpečný prostor pro poznávání sebe, druhých i světa. Chyby vnímáme jako přirozenou součást učení.

Učíme se pro život

Rozvíjíme klíčové kompetence dětí – učíme děti poznat sami sebe, komunikovat, sebe vedení, týmovou práci, projektové řízení i prezentační dovednostem už od první třídy. Jde o dovednosti, které bude vaše dítě v moderním světě potřebovat.

Inspirujeme a pomáháme

Ve škole i mimo školu aktivně vytváříme inspirativní příležitosti v nichž děti rozvíjejí přirozený zájem o svět, zvídavost a touhu po poznání. Svobodně tak objevují vlastní profesní a zájmové zaměření.

Škola pro 21. století

Zaměřujeme se na měkké dovednosti, celoživotní učení a odpovědnost dětí za sebe i svět. Učíme se v souvislostech. Připravujeme děti nejen na přijímačky, ale především na úspěšný život ve 21. století.

Jsme inovace základního vzdělání

Překračujeme požadavky na základní vzdělání, učíme kompetence a dovednosti pomocí unikátních nástrojů, které jsou k vidění na zahraničních školách. To vše formou, která bude dávat vám i vašemu dítěti smysl.

Zaujali jsme Vás?
Zanechte nám kontakt a představíme Vám školu podrobněji!