Připravujeme děti na budoucnost

„Svět se mění závratnou rychlostí. Nikdo neví, jaký život budou žít naše děti za 30 let. Proto se zaměřujeme na rozvoj jejich silných stránek, talentů a dovedností. Vedeme je k odpovědnosti za vlastní život a vzdělávání.“
Andrea Vedralová
Autorka konceptu Škola Můj Projekt

Na čem stavíme

Děti připravujeme na budoucnost za pomocí českého inovativního vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, který akcentuje rozvoj osobního potenciálu každého žáka. Poskytujeme příležitosti a nástroje pro vedení úspěšného života založeného na principech a hodnotách. Vědomě zlepšujeme sebe i svět smysluplnou prací a inspirujeme tím ostatní. 

O co se snažíme

„Snažíme se o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí — brát děti jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení. Pomáháme dětem hledat a dále rozvíjet jejich silné stránky a talenty, inspirujeme je k aktivnímu přístupu k životu i k tomu, aby se zajímaly o svět kolem sebe.“
Dana Stariatová
Zřizovatelka ŠMP Carolina s.r.o.

Zápis do 1. tříd v roce 2021/2022

Škola Můj Projekt Carolina otevře první třídu v Karlových Varech s omezenou kapacitou žáků v září 2021. Zápis probíhá do 31. srpna 2021. Do školy se mohou hlásit i žáci, kteří se budou od září vzdělávat individuálně v domácím vzdělávání.  V rámci otevření školy a zahájení zápisu do první třídy organizujeme sérii událostí pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Scroll to top